iSLOVENŠČINA 1, Z BESEDO DO BESEDE

Digitalni učbenik za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610116295

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/90

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Kaj dijakom omogoča I-UČBENIK, sodobna nadgradnja tiskanega učbenika?
 • Sodobna tehnologija, ki je dijakom blizu: s pomočjo računalnikov, tablic in pametnih telefonov krmarijo po besedilu učbenika in označujejo pomembne vsebine.
 • Lažje pomnjenje definicij: poglobljene in razčlenjene ponazoritve v obliki miselnih vzorcev in preglednic.
 • Reševanje nalog:
  • Rešujejo t. i. »dril naloge« in utrjujejo jezikovne, slovnične in pravopisne pojme.
  • Dodatno preverjanje znanja na koncu vsakega tematskega sklopa ob celostni razčlembi neumetnostnega besedila.
 • Povezovanje z drugimi = prihranek časa: rešujejo projektne in problemske naloge (v šoli ali doma) in jih preprosto delijo
  s profesorjem.
 • Hitro krpanje »lukenj«: kadar koli lahko dostopajo do razlag in ponovitev jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov, da zapolnijo »luknje« v znanju.
 • Video- in avdioposnetki ter druge spletne povezave, uporabne pri učenju, (npr. SSKJ ipd).