iSPOZNAVANJE OKOLJA 1

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk spoznavanja okolja v 1. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: Vanja Jovićević

EAN: 9789610161486

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Z uporabo novega samostojnega delovnega zvezka Spoznavanje okolja 1 bodo učenci aktivni soustvarjalci pouka, saj je gradivo zasnovano tako, da izhaja iz izkušenj učencev in jih spodbuja k izvajanju raznovrstnih dejavnosti, s katerimi pridobivajo novo znanje. Učenje z družabnimi igrami, pesmicami, ugankami, skozi pogovor in ob spodbujanju lastnega zavedanja so temelji, ki bodo v pouk spoznavanja okolja vnesli to, kar otroci potrebujejo in imajo radi – dinamiko in gibanje.

Odlike samostojnega delovnega zvezka Spoznavanje okolja 1:

  • Gradivo zajema vse, kar mora učenec usvojiti. Struktura tematskih sklopov je pregledna, slikovita in sistematična.
  • Učenci rišejo, režejo, lepijo in imajo aktivno vlogo v učnem procesu.
  • Gibalne naloge in namizne igre za aktivno in sproščeno učenje.
  • Gradiva učitelju olajšajo pripravo in izvedbo pouka, saj je v njih veliko zanimivih dejavnosti, pri katerih učenci uživajo.