iZGODOVINA 3, DOLGO 19. STOLETJE

Interaktivni učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij

Avtorji/-ice: Gregor Antoličič, Vilma Brodnik, Špela Frantar

EAN: 9789610161691

Tako kot učbenik Zgodovina 1 in Zgodovina 2, ki pokrivata obdobje do novega veka, tudi učbenik Zgodovina 3 sestavljajo obvezne in neobvezne teme za poglabljanje in razširjanje znanja.

Kako je učbenik strukturiran? 
- Na načrtovanje učenja opozori rubrika Kje sem in kam grem?
- K cilju dodatno usmerijo naslovi poglavij; podnaslovi ter Ključne besede in besedne zveze pa slikajo celostni pregled.
- Časovni orientaciji znotraj poglavja služi časovni trak.
- Bogat nabor zgodovinskih virov in nalog, ki odpirajo vrata v preteklost.
- Rubrika Ključ do znanja spodbuja različne miselne procese, nudi podporo pri samostojnem učenju, iskanju bistva, povezovanju snovi med seboj in z lastnimi izkušnjami.
- Na koncu poglavja so naloge za povzetek in ponovitev.
- Za vse še bolj vedoželjne dijake je na voljo tudi rubrika Želim in zmorem več.
- Učbenik Zgodovina 3 dijaka odlično pripravlja na maturo in življenje.