iSLOVENŠČINA 2, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: dr. Alenka Rot Vrhovec, Vanja Šušteršič, Maruša Veber

EAN: 3831022486537

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

V novem učnem gradivu za drugošolce otrokov vstop v svet branja in pisanja spremljajo različne dejavnosti z upoštevanjem njegovega predznanja, s premišljenimi didaktičnimi igrami in gibanjem pa otroci na sproščen in igriv način razvijajo vse temeljne sporazumevalne zmožnosti.

Odlike učnega gradiva:
• učno gradivo zajema kronološko urejene teme od predopismenjevalnih dejavnosti in obravnave črk do utrjevanja branja in pisanja; med slednje teme so smiselno vključena tudi poglavja za uresničevanje vseh drugih ciljev jezikovnega pouka,
• obravnava malih tiskanih črk s poudarkom na branju in usvajanju tehnike branja,
• hkratna obravnava velikih in malih pisanih črk,
• spodbudnejše gradivo za sposobnejše učence oz. tiste, ki ob vstopu v 2. razred že poznajo male tiskane črke in dobro berejo, 
• kontinuirano celoletno razvijanje grafomotorike z vajami na vsaki strani v spodnji pasici,
• delovnem zvezku je priložena koda za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com in interaktivne različice delovnega zvezka na www.iucbenikimk.si.

Nov koncept spodbuja ambicioznejšo dinamiko opismenjevanja, ki skrbi tudi za nadarjene in sposobnejše učence, ki lahko s premišljenimi diferenciranimi nalogami individualno napredujejo.