iDRUŽBOSLOVJE

Interaktivni učbenik za družboslovje v srednjih poklicnih šolah

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, mag. Pavla Karba, Blaž Repe, Petra Štampfl, Milivoj Stankovič, Jernej Zupančič

EAN: 3831022489347

Interaktivni učbenik v katerega so združeni trije deli učbenika za Družboslovje v srednjih poklicnih šolah. Vsebine interaktivnih različic se dopolnjujejo in nadgrajujejo.

Učbenik Družboslovje (Geografija, Zgodovina, Državljanska kultura) odlikujejo: 
najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja;
- izvirna metodično-didaktična zasnova, ki:
- upošteva zmožnost dijakove percepcije ter dijake sistematično in po korakih vodi do trajnega znanja;
- z raznovrstnimi dejavnostmi in izzivi dijake spodbuja k aktivnemu delu in samoregulacijskemu učenju;
- posebno pozornost namenja nebesedilnim elementom – delu s slikovnim gradivom, shemami, z grafikoni in zemljevidi;
- vrhunske fotografije in ilustracije priznanih akademskih slikarjev;
- celovit in sodoben koncept, ki osmisli družboslovno vednost in pismenost v sodobnem času digitalne tehnologije.