dGEOGRAFIJA 6

Digitalni učbenik za geografijo v šestem razredu OŠ

Avtorja/-ici: Eneja Baloh, Bojan Lenart

EAN: 3831022490336

Sodoben učbenik za pouk geografije, ki sistematično in aktivno vodi učenca do trajnejšega znanja geografije, tudi z razvijanjem kartografske pismenosti.

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.


Učbenik Geografija 6 odlikujejo:
• domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu, ki vsebuje tudi preverjanje predznanja in izzive t.j. vaje za utrjevanje znanja, 
• rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost ter Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem,
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev,
• odlične ilustracije in fotografije,
• navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole,
• spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.comwww.iucbenikimk.si in www.ucimse.com.


Iz recenzije:
»/…/ avtorji ne zahajajo v nepotrebne podrobnosti, hkrati pa jim je uspelo z zanimivostmi popestriti vsebine in jih približati vsakodnevnemu življenju otrok. V učbeniku je jasno razvidna didaktična zgradba, jezik je enostaven, a dovolj strokoven. Kjer je le mogoče, avtorji usmerjajo učence k povezavi s konkretnim življenjem in neposrednim okoljem. Obseg slikovnega gradiva je zadosten in premišljeno izbran/…/« dr. Sabina Popit, recenzentka

Učno gradivo, z navezavami na Atlas sveta, razvija geografsko pismenost.