iKEMIJA 9

Interaktivni samostojni delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Nataša Kolaković, dr. Miha Slapničar

EAN: 3831022488654

Samostojni delovni zvezek Kemija 9 odlikujejo: 
  • domišljena zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,
  • sodoben didaktični pristop, ki temelji na aktivnih oblikah učenja: teoretične razlage so podkrepljene s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence,
  • poskusi in dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo pripomočkov pri pouku,
  • raznovrstne naloge, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,
  • nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo, 
  • interaktivna različica samostojnega delovnega zvezka na iučbenikimk.si,
  • interaktivne naloge in posnetki poskusov na portalu ucimse.com,
  • priložena preglednica skupin organskih spojin in kemijskega računanja. 
Pomembno: tiskanemu samostojnemu delovnemu zvezeku Kemija 9 je priložena preglednica skupin organskih spojin in kemijskega računanja.

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.