dBIOLOGIJA 3, EVOLUCIJA IN ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

Digitalni učbenik za biologijo v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, https://iucbenikimk.si

Avtor/-ica: Peter Trontelj

EAN: 9789610161677

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/42

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Recenzenta: Cene Fišer, Katja Stopar
  • Učbenik Biologija 3 sledi trenutnim najnovejšim strokovnim spoznanjem področja; 
  • Osnovni koncepti so razloženi na konkretnih primerih, razlage pa so podkrepljene s povezavami na vsa področja biologije.
  • Izrazito povezovanje konceptov omogoča celosten pogled dijakov na biologijo.
  • Pester nabor uporabnih nalog, miselnih poskusov.
  • Odlična vizualna predstavitev, veliko skic, fotografij in slikovnega gradiva.
  • Smiselno so vključene vse navezujoče se maturitetne vsebine.