UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iBIOLOGIJA 3, EVOLUCIJA IN ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah

EAN: 9789610161677

Avtor: Peter Trontelj
Recenzenta: Cene Fišer, Katja Stopar
  • Učbenik Biologija 3 sledi trenutnim najnovejšim strokovnim spoznanjem področja; 
  • Osnovni koncepti so razloženi na konkretnih primerih, razlage pa so podkrepljene s povezavami na vsa področja biologije.
  • Izrazito povezovanje konceptov omogoča celosten pogled dijakov na biologijo.
  • Pester nabor uporabnih nalog, miselnih poskusov.
  • Odlična vizualna predstavitev, veliko skic, fotografij in slikovnega gradiva.
  • Smiselno so vključene vse navezujoče se maturitetne vsebine.