iFIZIKA 2

Interaktivni učbenik za pouk fizike v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorja/-ici: mag. Vitomir Babič, dr. Aleš Mohorič

EAN: 9789610148852

Učbenik Fizika 2 odlikujejo:

- sodoben didaktični pristop, ki dijake spodbuja k razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju;
- pregledna zasnova vsebine, ki je razdeljena na splošna in posebna znanja ter izbirne vsebine;
- možnost izvedbeaktivnega pouka;
- pester nabor izbirnih vprašanj, podobnih prvi poli mature, in številne naloge za utrjevanje snovi z rešitvami;
- bogato in nazorno slikovno gradivo, začinjeno z duhovitimi ilustracijami;
- DVD, ki vsebuje posnetke poskusov z dodatno analizo, veliko dodatnih nalog in izbirnih vprašanj, bliskovite razlage ter druge zanimivosti.

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.