UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

dZGODOVINA 8

Digitalni učbenik za pouk zgodovine v 8. razredu OŠ

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štampfl

EAN: 9789610156925

Kaj odlikuje učbenik Zgodovina 8?
• Sodoben pristop k pouku zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
• Delo z bogatim izborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj. • Uporaba časovnih trakov in zemljevidov za utrjevanje časovne in prostorske predstave.
• Reševanje raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter za raziskovalno delo.
• Uvajanje različnih bralnih učnih strategij.
• Dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.