iDOTIK OKOLJA 3

Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: dr. Iztok Devetak, mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610142454

Samostojni delovni zvezek Dotik okolja 3: 

  • učence popelje v svet družboslovja in naravoslovja ter jih seznani z okoljem, v katerem živijo;
  • ponuja raznovrstne dejavnosti, ki učence navajajo na samostojno učenje;
  • učence navaja na analiziranje podatkov, logično sklepanje in predvidevanje;
  • omogoča izkustveno učenje na konkretnih primerih ...