iMATEMATIKA 7, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mateja Štefančič, Mitja Vatovec, Andreja Verbinc, dr. Lucija Željko

EAN: 9789610148272

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Matematika 7 (v dveh delih)
temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično znanje prek razumevanja; šele to mu daje pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:
 • veliko postopno razloženih rešenih zgledov,
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem,
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive,
• sistematičen zapis matematičnih definicij, upoštevajoč zmožnosti sedmošolcev,
• poglavja Vaja dela mojstra so namenjena utrjevanju znanja po zaključenem tematskem sklopu,
• v poglavjih Preveri svoje znanje sami ovrednotijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog,
• dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv.