iKEMIJA 8

Interaktivni samostojni delovni zvezek s poskusi za kemijo v 8. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Nataša Kolaković, dr. Miha Slapničar

EAN: 3831022486636

DIDAKTIČNO-METODOLOŠKA ZASNOVA samostojnega delovnega zvezka KEMIJA 8:
  • Uvod v poglavje: Motivacijska zgodba; rubriki Kaj že vem? in Kam grem?
  • Strnjena razlaga z zgledi in zanimivostmi ter rubrika za sprotno preverjanje razumevanja Razmisli
  • Raziskovalne dejavnosti za vodeno in samostojno delo učenca pri pouku (Raziskujem)
  • Naloge za uporabo in utrjevanje pridobljenega znanja
  • Strani za ponavljanje in evalvacijo usvojenega znanja Kaj sem se naučil v tem poglavju …
  • Rešitve nalog v posebnem snopiču, dostopnem na spletu (Učimte)
Pomembno: Tiskanemu samostojnemu delovnemu zvezku KEMIJA 8 bo priložen plastificiran periodni sistem.