dSLOVENŠČINA 4, Z BESEDO DO BESEDE

Digitalni učbenik za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610161738

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/93

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik je prilagojen zaključnemu letniku srednješolskega izobraževanja in pripravi na maturo.

  • Učbenik je razdeljen v pet tematskih sklopov, ki temeljijo na aktualnih posodobljenih izhodiščih neumetnostnih besedilih.
  • Število nalog in vprašanj v posameznem sklopu je manjše, dodatne naloge in vsebine bodo na voljo v i-učbeniku in na portalu www.ucimte.com.
  • Opredelitve jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov so posodobljene v skladu z jezikovno didaktiko učnega načrta.
  • Slovnične in pravopisne opredelitve so nazorno povzete v obliki grafičnih prikazov, kar dijakom omogoča lažjo usvojitev jezikovnega sistema.
  • Didaktični koncept poučevanja slovenščine, ki zagotavlja dobro opravljeno maturo iz slovenščine.