iNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4

Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Irena Demšar, Simona Hribar Kojc, Dominika Mesojedec

EAN: 9789610142492

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Naravoslovje in tehnika 4 omogoča:

  • izvedbo izkustvenega pouka z dejavnostmi, v katere so učenci aktivno vključeni,
  • postopno uvajanje novih znanj,
  • uporabo raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter raziskovalno delo,
  • uporabo različnih bralnih učnih strategij,
  • dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.