iMATEMATIKA 9, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Uroš Medar, Vanja Ocvirk Karner, Mitja Vatovec

EAN: 9789610156901

Samostojni delovni zvezek Matematika 9 v dveh delih temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično znanje prek razumevanja; šele to znanju daje trajno vrednost in učence pritegne k raziskovanju.

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:
• sistematičen zapis matematičnih definicij, upoštevajoč zmožnosti devetošolcev,
• veliko postopno razloženih rešenih zgledov,
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem,
• poglavja Vaja dela mojstra, namenjena utrjevanju znanja po zaključenem tematskem sklopu,
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive,
• poglavja Preveri svoje znanje, ki učencem omogočijo, da sami ovrednotijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog.