iMATEMATIKA 2, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 2. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Alenka Lukaček, dr. Vida Medved-udovič, Darija Peternelj, dr. Marina Rugelj

EAN: 3831022486490

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

V Matematiki 2 bodo učenci poskusili skriti prstke in se učili seštevati do 20 na pamet – tudi s prehodom. Ko bodo to znali, pa se bodo podali na lov za večjimi števili. Z njimi bodo skakali, ploskali in se igrali. Tako bodo prek aktivnosti postajali domači z vedno bolj abstraktnimi matematičnimi pojmi. Z raznimi dejavnostmi bodo povečali svoje znanje o geometriji ter spoznali osnovne merske enote. Na igriv način se bodo začeli pripravljati tudi na poštevanko, ki jih čaka v 3. razredu. Tiskani samostojni delovni zvezki skupaj z interaktivnimi nalogami, dodatnimi gradivi in drugimi pripomočki pri učencih gradijo trdne matematične temelje za delo v višjih razredih.

Odlike učnega gradiva:
• Veliko dela s konkretnim materialom, ki ga učenci in učitelji dobijo skupaj z gradivom: denar, cekini in desetaki, desetiške kocke in palčke, številsko okno, številski trak, stotiški kvadrat ...
• Vedno več računov za utrjevanje računanja z vedno večjimi števili
• Vse nove snovi razložene na konkretnem primeru
• Barvna koda pri uvajanju števil in pri začetkih računanja (desetice so modre, enice zelene, da tudi tisti, ki imajo učne težave, tisti, ki so izredno vizualni tip ... lažje sledijo: 12)
• Priloge na koncu gradiva (denar, tangram, liki)