UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

dDOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7

Digitalni učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Nataša Jesenko, mag. Pavla Karba, Darja Lašič

EAN: 9789610147824

Vsebinsko prenovljeni učbenik ponuja vsebine, ki so osnova za vzgojo aktivnega državljana in za vzpodbujanje medosebnega in medkulturnega dialoga.

 

Učbenik odlikujejo:

  • sodobna didaktična zasnova, kjer so vsi elementi učne ure zbrani na enem mestu,
  • problemsko zasnovane vsebine, ki učenca spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju in raziskovanju, 
  • medpredmetno povezovanje vsebin za poglabljanje in povezovanje znanja,
  • jezik, prilagojen pojmovnemu dojemanju učencev.

Učbenik vsebuje vsebinsko in oblikovno zasnovo, ki učiteljem omogoča izvedbo aktivnega pouka.