dFIZIKA 9

Digitalni učbenik za pouk fizike v 9. razredu OŠ

Avtor/-ica: Sašo Žigon

EAN: 3831022488661

Sklep o potrditvi učbenika
013-2/2022/69

Učbenik Fizika 9 smiselno dopolnjuje in nadgrajuje koncept in vsebine samostojnega delovnega zvezka s poskusi Fizika 9. 

Učbenik Fizika 9 odlikujejo: 

  • Domišljena zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,
  • celovita in problemsko zasnovana razlaga učnih vsebin, ki učence spodbuja k razmišljanju in raziskovanju,
  • rešeni zgledi, primeri in zanimivosti, ki so učencem v pomoč pri razumevanju snovi,
  • raznovrstne naloge in raziskovalni izzivi ter povzetki vsebin, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,
  • bogato in nazorno slikovno gradivo.
Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.