dBERILO 8, DOBER DAN, ŽIVLJENJE

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 8. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, Nataša Pirih Svetina

EAN: 9789610161639

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/81

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Berilo Dober dan, življenje je med učitelji izvrstno sprejeto, saj temelji na:

  • komunikacijskem modelu literarne vzgoje, pri katerem je v ospredju komunikacija med književnimi odlomki ter besedilnim in doživljajskim svetom učencev,
  • vsebuje domišljen didaktični instrumentarij, ki se prepleta z duhovito likovno nadgradnjo.

Tehten izbor in izvrstna didaktična zasnova sta podkrepljena tudi z izvrstnimi zvočnimi interpretacijami nekaterih besedi

Vsebuje tudi rubriko Govorni nastopi, Interpretativno branje ter ikone za zvočno berilo.