dNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4

Digitalni učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovnošolskega izobraževanja, https://www.iucbenikimk.si

EAN: 3831022486797

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/71

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.
  • Povezovanje snovi z vsakdanjim življenjem učencev.
  • Širok nabor dejavnosti, ki učence usmerjajo v aktivno delo.
  • Učenci samostojno raziskujejo, beležijo, sklepajo.
  • Navajanje učencev na pravilno raziskovanje - predvidevanje, načrtovanje ali izvajanje po navodilih, opazovanje, beleženje rezultatov, analiziranje rezultatov, sklepanje.
  • Postopnost uvajanja novih znanj (od znanega k manj znanemu preko aktivnosti).
  • Raznovrstne naloge za sprotno preverjanje znanja, problemski izzivi, naloge višje taksonomske stopnje, naloge za skupinsko delo.
  • Zanimivosti in napotki za samostojno raziskovanje.
  • Samoocenjevanje.