UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iGEOGRAFIJA

Digitalni učbenik za geografijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Martina Petek, Milivoj Stankovič, Jernej Zupančič

EAN: 9789610161707

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/47

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Celovit in sodoben koncept učbenika, ki osmisli geografsko vednost in pismenost.

Učbenik GEOGRAFIJA za srednje strokovne in poklicno tehniške šole omogoča samostojno učenje v povezavi z atlasom. Vsebuje odlično razmerje med konkretnimi podatki in abstraktnimi vsebinami, kar omogoča dijakom, da snov hitro in trdnejše usvojijo. Učbenik odlikuje celovit pregled in sistemsko razumevanje ob upoštevanju učnih ciljev in vsebin učnega načrta. Vsebine so aktualizirane in prilagojene novim spoznanjem stroke. Aktualna dogajanja v svetu niso več razumljena kot seštevek posameznih geografskih pojavov, temveč vzorčno posledična izpeljava ali sistemska obravnava.

Učbenik geografija odlikujejo:
- najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja raziskovalcev posameznih področij geografije;
- izvirna metodično-didaktična zasnova, ki upošteva zmožnost dijakove percepcije in jih sistematično, po korakih vodi do trajnega znanja;
- raznovrstne dejavnosti in izzivi za aktivno delo in samoregulacijsko učenje;
- vrhunske fotografije in ilustracije geografskih procesov;
- interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si;
- celovit in sodoben koncept, ki osmisli geografsko vednost in pismenost.