iSLOVENŠČINA 1, Moč jezika, 2. del

Interaktivni učbenik za pouk jezika v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Kozma Ahačič, dr. Irena Krapš Vodopivec, dr. David Puc

EAN: 3831022486742

Sklep o potrditvi učbenika
013-2/2022/55

Učno gradivo nagovarja sodobne izzive poučevanja slovenščine v srednjih šolah in se s konceptom ter strukturo približuje dijakom, njihovim zanimanjem in zmožnostim ter jih vodi k uspešnemu opravljanju mature.

Učbenik z vajami Slovenščina 1, Moč jezika, je nastal v duhu razmišljanja sodobnega slovenskega jezikoslovca dr. Kozme Ahačiča: "Če želimo razumeti sodobni knjižni jezik, moramo poznati njegovo zgodovino, razumeti okoliščine, v katerih nastaja, opazovati njegovo realno rabo in vedeti, kako deluje njegov sistem. Če knjižni jezik razumemo, pa se vanj lahko zaljubimo."

Odlike učbenika Slovenščina 1, Moč jezika:
• dijaki dosegajo učne cilje s sistematičnim jezikovno-didaktičnim konceptom ter z zanimivimi aktualnimi besedili s posebnim poudarkom na jeziku kot identiteti in temeljni vrednoti vsakega posameznika;
• dijaki učinkovito usvajajo veščine kritičnega opredeljevanja ter argumentirano poustvarjajo in aktualizirajo različne vsebine, s pomočjo katerih postopoma postajajo suvereni tvorci besedil in vešči govorci;
• dijaki usvajajo slovnična, jezikovna ter pravopisna znanja in jih sproti povezujejo v jezikovni sistem;
• učbenik uvodoma vsebuje ponovitev jezikovne snovi iz osnovne šole, sledi obravnava po učnem načrtu, vsako poglavje se zaključi z vajami za ponovitev, na koncu prvega in drugega dela pa je še celostna razčlemba neumetnostnega besedila;
• vsebina učbenika ima tudi sodobno interaktivno nadgradnjo na izobraževalnem portalu www.iucbenikimk.si, ki je po meri sodobnih dijakov in pouk dodatno popestri z interaktivnimi vsebinami in s spletnimi povezavami do jezikovnih priročnikov.