iBERILO 3, UMETNOST BESEDE

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, dr. Darja Pavlič, Janja Perko, dr. Mateja Pezdirc Bartol, dr. Tone Smolej

EAN: 9789610161653

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/88

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.


Berilo 3 Umetnost besede:

  • nadaljuje vsebinski koncept učbenikov za književnost v 1. in 2. letniku,
  • zajema celotno učno snov, kot jo predpisuje vveljavni učni načrt,
  • predstavlja književna dela tudi v sliki in podobi,
  • poudarja medpredmetne povezave, multimedijsko zasnovo in prikazuje književnost 20. stoletja v povezavi z glasbeno umetnostjo, gledališčem in filmom.