iSLOVENŠČINA 1, Moč jezika, 1. del

Interaktivni učbenik za pouk jezika v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Kozma Ahačič, dr. Irena Krapš Vodopivec, dr. David Puc

EAN: 3831022486735

Sklep o potrditvi učbenika
013-2/2022/55

Učbenik z vajami Slovenščina 1, Moč jezika, je nastal v duhu razmišljanja sodobnega slovenskega jezikoslovca dr. Kozme Ahačiča: "Če želimo razumeti sodobni knjižni jezik, moramo poznati njegovo zgodovino, razumeti okoliščine, v katerih nastaja, opazovati njegovo realno rabo in vedeti, kako deluje njegov sistem. Če knjižni jezik razumemo, pa se vanj lahko zaljubimo."

Učno gradivo nagovarja sodobne izzive poučevanja slovenščine v srednjih šolah in se s konceptom ter strukturo približuje dijakom, njihovim zanimanjem in zmožnostim ter jih vodi k uspešnemu opravljanju mature.