iSLOVENŠČINA 6, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 9789610148241

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Prenovljeno izdajo samostojnega delovnega zvezka Slovenščina 6 odlikujejo:

  • procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
  • kratki motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev v uvodu vsakega tematskega poglavja;
  • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev;
  • diferencirane naloge v razdelku PREVERI SVOJE ZNANJE za hitro ponovitev snovi;
  • razdelek ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega poglavja za »samoevalvacijo« naučenega z načrtom za izboljšanje znanja;
  • priprava na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja.
Vse naštete odlike prenovljene izdaje Slovenščina 6 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za šestošolce.