iZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNE ŠOLE

Interaktivni učbenik za zgodovino v srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju

Avtorji/-ice: Stane Berzelak, Urška Pevec, Marija Vodušek

EAN: 3831022488777

Interaktivna različica je obogatena z video posnetki, interaktivnimi nalogami, slikovnimi galerijami, interktivnim časovnim trakom, slikami, animacijami, preverjanji znanja, slovarčki, dodatnimi razlagami ... 

Avtorica interaktivne nadgradnje: Urška Pevec

Odlike učbenika: 

  • Najnovejša in najpomembnejša spoznanja zgodovinske stroke. 
  • Domišljena, jasna in pregledna zasnova, ki upošteva dijakove sposobnosti razumevanja in mu omogoča kakovostno in povezano znanje; s tem v mislih učbenik tudi prepleta občo in slovensko zgodovino. 
  • Bogato slikovno gradivo, zemljevidi in časovni trak, da dijak bolje razume zgodovinska dogajanja, odnose med njimi in ima boljšo prostorsko predstavo. 
  • Didaktični pristop, ki dijake sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja in s tem omogoča samostojno učenje. 
  • Skrbno izbrani zgodovinski viri poglabljajo razlago in razvijajo spretnost zgodovinskega raziskovanja. 
  • Krepitev zavedanja o pomenu kulturne dediščine, ki je prisotna tudi v vašem vsakdanu (lokalna zgodovina). 
  • Bogata interaktivna podpora za profesorje in dijake, za delo v učilnici in na daljavo.
  • Koncept je usklajen s konceptom dobro sprejetega in nagrajenega učbenika Zgodovina 1.