iDRUŽBA 5

Interaktivni samostojni delovni zvezek za družbo v 5. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Lea Kozel, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610147596

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/118

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Družba 5 odlikujejo:

- domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu,
- preplet snovi in nalog – učbenik in delovni zvezek kot celovito učno gradivo, 
- rubrike Drobci za radovedne, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem,
- jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev,
- odlične ilustracije in fotografije,
- spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Iz recenzije: 
»V didaktičnem smislu je razvidno, da so samostojni delovni zvezek Družba 5 ustvarjali sodobni praktiki. Načini učenja in utrjevanja so raznoliki, tako lahko vsak tip učenca najde ustrezno pot do zanesljivega znanja. Pohvalno je premišljeno vpeljano samoocenjevanje uspešnosti. Slikovno gradivo je izbrano in izdelano izredno premišljeno – bodisi pojasnitev težjih pojmov in pojavov, bodisi za vizualizacijo graditve podob in izkušenj iz lastnega življenja.« dr. Sabina Popit, recenzentka