iMATEMATIKA 3, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk matematike v 3. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Petra Erjavec, dr. Vida Manfreda Kolar, dr. Marina Rugelj

EAN: 3831022488586

Trdni temelji matematičnega sveta
Da je matematika lahko zabavna in igriva, je Nande pokazal že v prvem in drugem razredu. Zdaj pa z velikim zanosom korakamo naprej. 

Pot do znanja in avtomatizacija poštevanke ter računanje do 1000 v 3. razredu ni preprosta. Treba je narediti dovolj primerov in vztrajno ponavljati. Matematika postaja vedno bolj abstraktna, števila niso več iz otroškega vsakdanjega življenja. 

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Odlike učnega gradiva:
Veliko raznolikih nalog (pisanje, gibanje, igra …) za utrjevanje poštevanke, seštevanja in odštevanja. 
Barvna koda pri spoznavanju števil in računanju – enako kot v prvem in drugem razredu. 
Računi za utrjevanje poštevanke tudi na straneh, namenjenih drugim vsebinam. 
Čeprav so računske operacije vedno bolj abstraktne, jih učencem približamo s konkretnimi primeri in dejavnostmi iz vsakdanjega življenja.