iBIOLOGIJA 2, O ZGRADBI IN DELOVANJU ORGANIZMOV

Interaktivni učbenik za biologijo v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: Gregor Belušič, Jasna Dolenc Koce, Martina Turk, Miloš Vittori, Polona Zalar

EAN: 9789610148845

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/41

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik Biologija 2 je razdeljen na 4 zaokrožena poglavja. Vrstni red obravnave poglavij dopušča oseben način razporejanja učne snovi, saj so navezave na predhodna poglavja ali poglavja v nadaljevanju jasno označena. 

Struktura učbenika Biologija 2:
- Uvod v poglavje se začne z zgodbo, ki vsebuje motivacijsko besedilo za učenje novih vsebin ali napoveduje vsebino v nadaljevanju.
- Poglavja so razdeljena v sklope, na začetku katerih so jasno zapisani cilji. Vsebina sklopa je smiselno razdeljena in zaokrožena glede na koncepte.
- Jedrne vsebine sklopa so predstavljene sistematično in poglobljeno, nadgrajujejo jih zanimivosti.
- Nazorno slikovno gradivo  (shematski prikazi, ilustracije, fotografije).
- Raznovrstne izbrane dejavnosti.
- Rubrika za vrednotenje lastnega znanja "Preverite, kaj ste se naučili".
- Maturitetne vsebine so posebej označene.
- Povzetek poglavja kot strnitev najpomembnejših vsebinskih dejstev na koncu posameznega poglavja.