UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iBIOLOGIJA 2, O ZGRADBI IN DELOVANJU ORGANIZMOV

Digitalni učbenik za biologijo v gimnazijah in štiriletnih strokovnih šolah

Avtorji/-ice: Gregor Belušič, Jasna Dolenc Koce, Martina Turk, Miloš Vittori, Polona Zalar

EAN: 9789610148845

Avtorji: dr. Gregor Belušič, dr. Jasna Dolenc Koce, dr. Martina Turk, dr. Miloš Vittori, dr. Polona Zalar

Učbenik Biologija 2 je razdeljen na 4 zaokrožena poglavja.Vrstni red obravnave poglavij dopušča oseben način razporejanja učne snovi, saj so navezave na predhodna poglavja ali poglavja v nadaljevanju jasno označena. 

Struktura učbenika Biologija 2:
- Uvod v poglavje se začne z zgodbo, ki vsebuje motivacijsko besedilo za učenje novih vsebin ali napoveduje vsebino v nadaljevanju.
- Poglavja so razdeljena v sklope, na začetku katerih so jasno zapisani cilji. Vsebina sklopa je smiselno razdeljena in zaokrožena glede na koncepte.
- Jedrne vsebine sklopa so predstavljene sistematično in poglobljeno, nadgrajujejo jih zanimivosti.
- Nazorno slikovno gradivo  (shematski prikazi, ilustracije, fotografije).
- Raznovrstne izbrane dejavnosti.
- Rubrika za vrednotenje lastnega znanja "Preverite, kaj ste se naučili".
- Maturitetne vsebine so posebej označene.
- Povzetek poglavja kot strnitev najpomembnejših vsebinskih dejstev na koncu posameznega poglavja.