UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iMATEMATIKA 5, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, Marina Rugelj

EAN: 9789610147565

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

  • Domišljen metodično-didaktični koncept, ki učenca sistematično vodi od nalog za ponavljanje do predstavitve nove snovi, utrjevanja in sklepnih matematičnih izzivov;
  • Dodatne naloge za reševanje v zvezek;
  • Izvirni rubriki Minuta za deljenje in medpredmetne navezave za širjenja obzorja;
  • Domiselna in duhovita likovna podoba z ilustracijami Mateja de Cecca;
  • Primeri iz vsakdanjega življenja;
  • Interaktivne nalgoe na portalu www.ucimse.com in interaktivna različica SDZ-ja na www.ucimte.com