UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

dSPOZNAVANJE OKOLJA 2

Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Saša Biderman, mag. Irena Hergan, Jerneja Pavlin

EAN: 9789610148883

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.
  • Sodoben pristop k pouku, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
  • Motiviranje učencev za usvajanje novih vsebin s priklicem predznanja in izkušenj.
  • Usvajanje novih vsebin z realno situacijo na nazorni fotografiji in z vprašanji za voden pogovor.
  • Izvajanje enostavnih dejavnosti za izkustveno učenje.
  • Sprotno preverjanje znanja z nalogami in dejavnostmi.