dODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 4

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 4. l. sred. strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Lidija Golc, Valentina Kobal, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, dr. Darja Pavlič, Janja Perko, dr. Mateja Pezdirc Bartol

EAN: 3831022489415

Odkrivajmo življenje besed, berilo za dijake 4. letnika srednjih strokovnih šol:

  • sledi najnovejšemu učnemu načrtu za srednje strokovne šole;
  • upošteva dijakovo predznanje iz osnovne šole;
  • omogoča bogat in premišljen izbor književnih odlomkov iz tematskega sklopa Drugačni in zaznamovani, samotneži in čudaki ter obravnavo kriminalke in dnevnika;
  • sistematično in pregledno predstavlja poglavja iz zgodovine književnosti (evropska književnost v drugi polovici 20. stoletja, slovensko pesništvo, pripovedništvo in dramatika v drugi polovici 20. stoletja);
  • omogoča pripravo na ustni del poklicne mature s primeri vprašanj in izpitnih lističev;
  • spodbuja medpredmetne povezave in razumevanje širšega konteksta dobe;
  • ponuja celovit pregled obravnavanih besedil v berilih Odkrivajmo življenje besed od 1. do 4. letnika.