UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

dSPOZNAVANJE OKOLJA 3

Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Saša Biderman, mag. Irena Hergan, Jerneja Pavlin

EAN: 9789610148357

 Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

- Sodoben pristop k pouku, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
- Motiviranje učencev za usvajanje novih vsebin s priklicem predznanja in izkušenj.
- Usvajanje novih vsebin z realno situacijo na nazorni fotografiji in z vprašanji za voden pogovor.
- Izvajanje enostavnih dejavnosti za izkustveno učenje in posplošitev rezultatov dejavnosti.
- Sprotno preverjanje znanja z nalogami in dejavnostmi.