dSLOVENŠČINA 3, Z BESEDO DO BESEDE

Digitalni učbenik za slovenščino - jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610161745

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/92

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik je razdeljen na sedem tematskih sklopov, ki temeljijo na aktualnih posodobljenih izhodiščih neumetnostnih besedilih.

  • Število nalog in vprašanj v posameznem sklopu je manjše, dodatne naloge in vsebine so na voljo v i-učbeniku in na portalu www.ucimte.com.
  • Opredelitve jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov so posodobljene v skladu z jezikovno didaktiko učnega načrta.
  • Slovnične in pravopisne opredelitve so nazorno povzete v obliki grafičnih prikazov, kar dijakom omogoča lažjo usvojitev jezikovnega sistema.

Odlikuje ga konceptualna zasnova priznane strokovnjakinje za jezikovno didaktiko dr. Jerce Vogel.