dBERILO 7, SREČA SE MI V PESMI SMEJE

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 7. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Berta Golob, mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, dr. Igor Saksida

EAN: 9789610161622

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/80

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Berilo 7, Sreča se mi v pesmi smeje:
- usmerja učenčevo zanimanje za knjigo;
- ponuja urjenje govornega nastopanja z vsemi oblikami približevanja besedilu in njegovi predstavitvi poslušalcem;
- na dejaven način učencu odpira vrata v prostor književnosti in govorne komunikacije.