100 DEJAVNOSTI ZA ODKRIVANJE SVETA PO METODI MARIE MONTESSORI

Od 2. do 7. leta

Avtor/-ica: Eve Herrmann

EAN: 9789610136354

Pedagogika Montessori namenja veliko pozornosti vedam, ki otroka povezujejo s svetom, v katerem živi, in spodbujajo njegovo naravno radovednost.

V knjigi so opisane dejavnosti z različnih področij, zajema:
- zemljepis,
- naravoslovje in botaniko,
- zoologijo,
- fiziko,
- raziskovanje časa.

Knjiga vsebuje 100 dejavnosti, ki otroka spodbujajo k opazovanju, praktični dejavnosti in preizkušanju, da lahko samostojno odkriva svet okrog sebe.

Dejavnosti opisane v knjigi so primerne za otroke od 2. do 7. leta starosti, tako za dejavnosti v vrtcu ali šoli kot tudi za odkrivanje sveta v domačem okolju.