BRUNDO SE IGRA

Slikanica brez besedila

Avtor/-ica: Marjan Manček

EAN: 9789610117070

Slikanica Brundo se igra je prvič izšla davnega leta 1978 v zbirki Pedenjped. Njena posebnost je »umanj­kanje« besed zgodbo pripovedujejo izvrstne ilustraci­je Marjana Mančka. Slikanica brez besedila omogoča veliko domišljijskega prostora za ustvarjalno branje posameznika. Za otroke v predšolskem obdobju je razvijanje domišljijskega prostora izjemno pomemb­no, miselna dejavnost presega sledenje pripovedovani zgodbi, namesto tega otrok dejavno opazuje ilustra­cije in razvija lastno zgodbo, povezano z njegovim izkušenjskim svetom in zaznavanjem.