S SLIKANICO NA RAMI, 1. DEL

Delovni zvezek za pripravo na opismenjevanje

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, dr. Vida Medved Udovič, dr. Nataša Potočnik, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610105954

Učbeniške komplete za slovenščino v 1. triletju dopolnjujejo zvezki za opismenjevanje S slikanico na rami:

 

Učitelji lahko dinamiko uporabe zvezkov za opismenjevanje v treh delih prilagajajo posamezni generaciji učencev glede na njihovo predopismenjevalno zmožnost.

Zvezki omogočajo diferenciacijo in individualizacijo pouka, z izbranimi nalogami pa imajo otroci tudi možnost individual­nega napredovanja.

Vsebujejo številne in raznovrstne vaje za pripravo na opi­smenjevanje s premišljenim izborom grafomotoričnih vaj, ki jih otrokom še posebej približajo privlačne ilustracije prizna­nih slovenskih ilustratorjev, med njimi tudi Jelke Reichman.

 

Zvezek za opismenjevanje, 1. del vsebuje celostno predopismenjevalno pripravo otrok:

  • z ra­znovrstnimi in številnimi grafomotoričnimi vajami,
  • z nalogami za orientacijo, slušno in vidno zaznavo,
  • z vajami za zlogovanje in glaskovanje,
  • vse naloge so smiselno povezane oz. opozarjajo na uporabo stavnice,
  • za dodatno popestritev pouka in za motivacijo otrok za delo z zvezkom so priložene tudi nalepke.

 I-STAVNICA

I-STAVNICA