DOTIK OKOLJA 1

Učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Irena Hergan, Teja Kovač, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610108047

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2012/78

Prednosti učbenika za predmet spoznavanje okolja Dotik okolja 1:
  • vsebine s področja naravoslovja in družboslovja;
  • nadgradnja snovi po zahtevnosti in obsegu;
  • raznovrstne aktivnosti, ki učence navajajo na samostojno delo, predvidevanje in sklepanje;
  • bogato fotografsko gradivo, ki učencem olajša razumevanje vsebin in spoznavanje narave;
  • vsebine, ki temeljijo na izkustvenem učenju in omogočajo trajno pomnjenje naučenega;
  • nabor delavnic in enostavnih poizkusov, ki učencem omogočajo aktivno vlogo v učnem procesu;
  • priloženi opazovalni listi in nalepke za aktivno in igrivo učenje.