Z IGRO V ČAROBNI SVET NARAVE + CD

Priročnik za naravoslovje v prvem triletju

Avtorja/-ici: dr. Iztok Tomažič, Tatjana Vidic

EAN: 9789610121336

Priročnik ponuja širok nabor preprostih naravoslovnih poskusov, ki jih lahko izvajate samostojno ali skupinsko, in tako omogočite otrokom izkustveno učenje in trajnejše znanje. Aktivno učenje naravoslovja bo otrokom omogočilo lažje razumevanje osnovnih naravoslovnih pojmov in procesov ter jim dalo trdno podlago za nadgrajevanje naravoslovnega znanja v kasnejših letih šolanja.

 Priročnik vsebuje:
-  
3 tematske sklope (Človek, Pojavi, Živa bitja),
22 dejavnosti,
46 učnih listov.

Priročnik je dragoceno gradivo za vzgojitelje, učitelje in aktivne starše.

PODPORA ZA UČITELJE

Učni listi

Več...