S SLIKANICO NA RAMI, 2. DEL

Delovni zvezek za opismenjevanje velikih tiskanih črk

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, dr. Vida Medved Udovič, dr. Nataša Potočnik, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610106050

 Učbeniške komplete za slovenščino v 1. triletju dopolnjujejo zvezki za opismenjevanje S slikanico na rami:

 

Učitelji lahko dinamiko uporabe zvezkov za opismenjevanje v treh delih prilagajajo posamezni generaciji učencev glede na njihovo predopismenjevalno zmožnost.

Zvezki omogočajo diferenciacijo in individualizacijo pouka, z izbranimi nalogami pa imajo otroci tudi možnost individual­nega napredovanja.

Vsebujejo številne in raznovrstne vaje za pripravo na opi­smenjevanje s premišljenim izborom grafomotoričnih vaj, ki jih otrokom še posebej približajo privlačne ilustracije prizna­nih slovenskih ilustratorjev, med njimi tudi Jelke Reichman.

 

Zvezek za opismenjevanje, 2. del vsebuje:

  • grafomotorične vaje,
  • naloge za orientacijo, slušno in vidno zaznavo,
  • vaje za zlogovanje in glaskovanje.
  • velike tiskane črke.