GLASBA 8 (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za glasbo v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610121435

Posodobljeni samostojni delovni zvezek in učbenik z zgoščenkami za pouk glasbe v 8. razredu spodbuja in vodi učenca:

  • k ustvarjanju glasbenih oblik in drugih znanj skozi glasbeno zgodovino,
  • v reševanju raznovrstnih nalog in utrjevanje pridobljenega znanja, 
  • v analitično poslušanje in vrednotenje glasbe.