ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Učbenik za izbirni predmet življenje človeka na zemlji v 8. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Sabina Popit, dr. Tatjana Resnik Planinc

EAN: 9788611158853

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2006/431

Učbenik dopolnjuje redno snov pri pouku geografije.

Prednost:

izpostavljene teme na barvnih straneh (Bangladeš, gradnja Asuanskega jezu na Nilu, potres v Posočju),

slovarček novih pojmov,

navezava na Atlas sveta.