GLASBENI SLOVARČEK

Avtor/-ica: mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9788611169088

Prenovljena izdaja Glasbenega slovarčka ponuja številna nova gesla s področja glasbenih pojmov, teorije in glasbil. Omogoča hitro in nazorno iskanje temeljnih informacij, nadaljnje povezovanje in poglabljanje glasbenega znanja.