NOTKA

Notni zvezek za opismenjevanje

Avtor/-ica: Metka Pušenjak

EAN: 3831022458909

Notka je začetni notni zvezek za male glasbene nadobudneže, ki vadijo glasbene zapise z različnimi notnimi vrednostmi – najprej v širših in nato v navadnih presledkih posameznega črtovja.

Na notranjih straneh platnic so drobci glasbene teorije, v sredini lahko poiščejo svojo najljubšo pesmico, s pomočjo klaviature na zadnji strani pa lahko izbrano pesmico poskusijo zaigrati na inštrumentu s tipkami.