GLASBENI DAN

Učbenik za glasbo v srednjem strokovnem in poklicno tehniškem izobraževanju

Avtor/-ica: mag. Manica Habjanič Gaberšek

EAN: 9789610105824

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2010/80

Potrjen učbenik prinaša bogato in sodobno zasnovo z didaktično prilagoditvijo predpisanemu programu:
  • nazorna in pregledna primerjava vseh umetniških področij,
  • predstavitev glasbenih vsebin v osmih sklopih,
  • nadgradnja in medpredmetna povezava na DVD-ju. 

OGLEJ SI TUDI