GLASBA 1 s CD-ji

Učbenik za glasbo v 1. letniku gimnazije s 4 CD-ji

Avtorji/-ice: mag. Manica Habjanič Gaberšek, Samo Ivačič, Damijan Močnik

EAN: 9789610102557

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2010/79

 Pri Strokovnem svetu RS potrjeni učbenik za glasbo v gimnaziji odlikujejo:

  sodobna zasnova glasbeno-didaktičnih vsebin,

  nazorna predstavitev snovi v štirih tematskih sklopih,

  sistematično povezovanje umetniških področij,

  možnost aktivnega poslušanja izbranih zvočnih primerov,

  ponudba idej in smernic za priporočeno, lastno poslušanje.