UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

GLASBA 9, s 3 CD-ji

Učbenik za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610125211

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2012/86

Učbenik Glasba 9 odlikujejo sodobni didaktični pristopi poučevanja in učenja. Ob različnih glasbenih dejavnostih, ki se med seboj prepletajo, spodbuja analitično poslušanje glasbe.

Potrjen učbenik z zgoščenkami ponuja bogate glasbene vsebine, ustvarjalne kotičke za učenca in raznovrstne miselne orehe. Bogat izbor pesemskega gradiva omogoča učencu še dodatno poglabljanje v domačo in tujo glasbeno pesemsko literaturo.

Samostojni delovni zvezek Glasba 9, ki vodi učenca v analitično prepoznavanje raznovrstnih glasbenih oblik in slogov pa je tudi v interaktivni obliki objavljen na portalu za učitelje in namenjen uporabi v razredu.

Tako učbenik kot samostojni delovni zvezek dopolnjuje pesmarica z bogatim pevskim izborom in orffovo spremljavo. Na koncu učbenika Glasba 9 je dodan sklop Pregled znanja za glasbeno umetnost v 9. razredu, ki v strnjenih petih straneh povzema snov učbenika.

OGLEJ SI TUDI