BERILO 8, DOBER DAN, ŽIVLJENJE

Berilo za 8. razred osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, Nataša Pirih, Nataša Pirih Svetina

EAN: 9788611158983

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/99

Berilo Dober dan, življenje je med učitelji izvrstno sprejeto, saj temelji na:
  • komunikacijskem modelu literarne vzgoje, pri katerem je v ospredju komunikacija med književnimi odlomki ter besedilnim in doživljajskim svetom učencev,
  • vsebuje domišljen didaktični instrumentarij, ki se prepleta z duhovito likovno nadgradnjo.

Tehten izbor in izvrstna didaktična zasnova sta podkrepljena tudi z izvrstnimi zvočnimi interpretacijami nekaterih besedil.

Pri ponatisu berila v letu 2015 je bila dodana rubrika Govorni nastopi, Interpretativno branje ter ikone za zvočno berilo.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Sklepi o potrditvi

Več...

Učni listi

Več...

Zvočni posnetki

Več...